مدیریت به زبان ساده

مدیریت به زبان ساده

9 آگوست 2017

قدرت پاداش یا زور؟ از مدیران ضعیف تا قوی!

مدیران ضعیف گمان می‌کنند باید برای تحت تأثیر قرار دادن همکاران خود، یشتر حرف بزنند و تلاش کنند جلوی حرف زدن آن‌ها را بگیرند. اما بلندتر داد زدن، هیچ کمکی نمی‌کند. به خاطر داشته […]
9 آگوست 2017

بازخورد مناسب، ابزاری کلیدی در رهبری اثربخش

بازخورد مناسب، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها در مدیریت و رهبری اثربخش است. اما یکی از چالش‌های پیش روی مدیران انتخاب بین بازخوردهای مثبت و منفی‌ست. باید توجه داشته باشید که استفاده از بازخوردهای مثبت […]