مشاوره کسب و کار

۹ آبان ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چطور در کسب و کارمان پیشرفت کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ بسیاری از عوامل رشد یا افول سازمان، دست خود مدیریت است و می توان با شناسایی اشتباهات و تغییر سبک اجرایی بخش اعظمی از روند بهبود در سازمان را […]
۹ مهر ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/آماتور باشیم

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو، درباره اینکه آماتورها چه خصوصیاتی دارند و چرا باید با دید آماتوری به کسب و کار نگاه کنیم،توجه کنید.
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

ویدئو/ارتباط صحیح با مشتریان

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی، در ارتباط با نوع و کیفیت ارتباط با مشتری و ایجاد مشتریان وفادار توجه کنید.
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چطور بیشتر از رقبا بفروشیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی در رابطه با شناخت مشتریان و خلق مزیت رقابتی برای آن ها توجه کنید.
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/چرا پیشرفت نمی کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو،در رابطه با دلیل متوقف شدن رشد و پیشرفت برخی افراد توجه کنید.  
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/نظریه تاریکخانه مدیریت چیست؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی در رابطه با اینکه چرا برخی مدیران تمایلی به اشتراک اطلاعات ندارند و صدمات ناشی از اینکار توجه کنید.
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/ مشهور شدن یا برندینگ

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو، به توضیحات آقای معبودی در رابطه با تفاوت برندینگ با تبلیغات پر سروصدایی که اثرات بلندمدت ندارند توجه کنید.
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت رسمی علی معبودی

ویدئو/ راز ماندگاری در شرایط حال حاضر بازار

وب سایت رسمی علی معبودی_اگر می خواهید در شرایط پرنوسان حال حاضر، کسب و کارتان را حفظ کنید و عملکرد بهینه ای داشته باشید به توضیحات آقای علی معبودی در این خصوص توجه کنید.
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
وب سایت علی معبودی

ویدئو/چطور با همکارانم رابطه خوبی داشته باشم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو آقای علی معبودی به این موضوع می پردازند که باید در روابط بین همکاران اعتدال وجود داشته باشد تا به وسیله روابط درون سازمانی خوب و سازنده، […]