از ضرب‌المثل تا واقعیت: سکوت علامت رضاست؟

قطعا عبارت “سکوت علامت رضاست” را بارها شنیده‌اید. این عبارت در بسیاری از شرایط زندگی صادق نیست و در حوزه کسب و کار اصلا صادق نیست، چرا که سکوت در کسب و کار یعنی اهداف و راهکارهایتان مورد پذیرش نیست و شما قطعا باید علل ظهور سکوت سازمانی را کشف و برطرف نمایید. یکی از نشانه‌های سازمان‌های پویا و موفق، وجود همهمه‌ها و ابراز نظرهای همکاران پیش از اتخاذ تصمیمات است. در این سازمان‌ها هيچ‌كس برای ارائه بهترین پیشنهاد از حق گفتگوی خود نگذشته، بلكه برای رسیدن به بهترین نتیجه به بحث‌های طولانی نيز می‌پردازند. پس هوشمندانه عمل كنيد!