بازخورد مناسب، ابزاری کلیدی در رهبری اثربخش

بازخورد مناسب، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها در مدیریت و رهبری اثربخش است. اما یکی از چالش‌های پیش روی مدیران انتخاب بین بازخوردهای مثبت و منفی‌ست. باید توجه داشته باشید که استفاده از بازخوردهای مثبت به مراتب ضروری‌تر و کارسازتر از بازخوردهای منفی‌ست. متاسفانه مشاهده می‌شود که استفاده از بازخوردهای منفی به مراتب بیشتر از بازخوردهای مثبت است و عموما ابراز بازخوردهای مثبت به فراموشی سپرده می‌شود. به یاد داشته باشید، عدم ابراز بازخوردهای مثبت باعث کاهش راندمان کاری،خلاقیت و نوآوری همکاران و نهایتا کسب و کارتان خواهد شد. پس هوشمندانه عمل کنید!