بازخورد مناسب، ابزاری کلیدی در رهبری اثربخش

بازخورد مناسب، يكي از كليدی‌ترين ابزارها در مديريت و رهبری اثربخش است. اما يكی از چالش‌های پیش روی مديران انتخاب بين بازخوردهای مثبت و منفی‌ست. بايد توجه داشته باشيد كه استفاده از بازخوردهای مثبت به مراتب ضروری‌تر و كارسازتر از بازخوردهای منفی‌ست. متاسفانه مشاهده می‌شود كه استفاده از بازخوردهای منفی به مراتب بيشتر از بازخوردهای مثبت است و عموما ابراز بازخوردهای مثبت به فراموشی سپرده می‌شود. به ياد داشته باشيد، عدم ابراز بازخوردهای مثبت باعث كاهش راندمان كاری،خلاقيت و نوآوری همكاران و نهايتا كسب و كارتان خواهد شد. پس هوشمندانه عمل كنيد!