رهبران چگونه همکارانشان را مشتاق می‌کنند؟

وب سایت رسمی علی معبودی - رهبران چگونه همکارانشان را مشتاق می‌کنند؟

وب‌سایت رسمی علی معبودی – تحلیل گذشته، زندگی حال و نگاه به آینده در سایه اشتیاق کافی حاصل خواهد شد، یعنی مردم در نبود اشتیاق کافی، احتمالات ممکن را نمی بینند. اشتیاق همان انرژی و عاملی است که باعث می شود صبح زود از خواب برخیزید و شب ها خواب را از سرتان بیرون می کند. همان چیزی که باعث می شود با وجود شکست ها و موانع مختلف باز هم به راه خود ادامه دهید و هرجا لازم شد فداکاری هم بکنید. زمانی می توانید اشتیاق خوبی داشته باشید که دیدگاه روشنی نسبت به آینده داشته باشید و داشتن چنین دیدگاهی پیش شرط همراهی و مشارکت همراهانتان در این مسیر است. چون شما باید دیدگاهی شفاف و روشن از آینده مورد نظر داشته باشید تا همراهانتان نیز بر اثر همین شفاف سازی با شما همراه شوند.