شش راهکار برای انگیزه‌بخشی به کارکنان

وب سایت رسمی علی معبودی - شش راهکار برای انگیزه‌بخشی به کارکنان

وب‌سایت رسمی علی معبودی – هیچ دو شرکتی هرچند با تعداد پرسنل، ابعاد فیزیکی و حیطه کاری مشترک، شکل و ساختار یکسانی ندارند. به همین دلیل هم برخی از کسب و کارها از همکارانی شاد، با انگیزه و راضی تشکیل شده و برخی دیگر هر چقدر تلاش می کنند (شاید به ظاهر علاقه مند باشند اما در عمل هیچ تلاشی نمی کنند) به دستاوردی در حوزه انگیزش پرسنل نمی رسند.

متاسفانه در همه حوزه های مربوط به کسب و کار حرکت های سینوسی باعث عدم دستیابی به حداکثر پتانسیل کاری می شوند و این مقوله در حوزه انگیزش همکاران از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال، مدیران زمانی که شرایط کسب و کار مطلوب نیست و مهره های کلیدی در حال ترک سازمان هستند، تمام تلاش خود را برای حفظ و انگیزه بخشی به آنها می کنند اما همین مدیران زمانی که شرایط کسب و کار به ثبات می رسد و جای خالی همکارانشان به راحتی پر می شود، یا تلاش های خود را به حداقل می رسانند یا کاری می کنند که همکاران به راحتی از مجموعه جدا شوند.

در هر صورت اگر اقتصاد ضعیف و یا قوی باشد باید ایجاد انگیزه به یک وظیفه همیشگی کسب و کارتان بدل شود تا بتوانید در روزهای سخت کاری روی همکارنتان حساب باز کنید. یکی از مشکلات اصلی حوزه کسب و یکار در سال های اخیر، کاهش وفاداری نیروی کار به دلیل حجم بالای اخراج ها، کاهش حجم کار و تغییر ساختارها بوده است و در گام اول باید وضعیت کسب و کارتان را در این مورد بررسی نمائید تا بتوانید راهکارهای بهینه ای جهت ارتقا سطح انگیزه همکاران و در نتیجه ثبات و ارتقا سودآوری مجموعه خود داشته باشید.

به خاطر داشته باشید اگر همکارانتان نتوانند در بیرون از محیط کار به کارهایی که به آن علاقه مند اند برسند و یا حتی نتوانند زمانشان را با خانواده شان بگذرانند، در محیط کاری شما نیز خوشحال نخواهند بود. بر همین اساس ایجاد توازن و هماهنگی بین محیط کاری و محیط خانوادگی از وظایف اصلی مدیران بوده و همین امر نشان دهنده لزوم مراقبت همکاران خارج از محیط کار را نیز گوشزد می کند.