علت اصلی به ثمر نرسیدن تلاش ها

علی معبودی

علی معبودی

يكي از علل اصلي به ثمر نرسيدن تلاشها و تغييرات، عدم اختصاص زمان لازم جهت اين تغييرات است. اينكه كسب و كار و زندگي شخصي تان در چه مرحله اي قرار دارد، مهم نيست. بلكه بسته به شرايط تان بايد تلاش ها و تغييرات لازم را با برنامه ريزي و پشتكار لازم اجرا كنيد.
و نهايتا اينكه، وخامت وضعيت حال حاضر نشان دهنده مدت زمان لازم است، يعني هرچه وخامت امور از درجه بالاتري برخوردار باشد به تبع زمان بيشتري جهت ايجاد و تثبيت تغييرات نيازمنديد.
و نكته آخر اينكه، هيچ چيزي غيرممكن نيست.
پس
هوشمندانه عمل کنید????