علت اصلی به ثمر نرسیدن تلاش ها

علی معبودی

علی معبودی

یکی از علل اصلی به ثمر نرسیدن تلاشها و تغییرات، عدم اختصاص زمان لازم جهت این تغییرات است. اینکه کسب و کار و زندگی شخصی تان در چه مرحله ای قرار دارد، مهم نیست. بلکه بسته به شرایط تان باید تلاش ها و تغییرات لازم را با برنامه ریزی و پشتکار لازم اجرا کنید.
و نهایتا اینکه، وخامت وضعیت حال حاضر نشان دهنده مدت زمان لازم است، یعنی هرچه وخامت امور از درجه بالاتری برخوردار باشد به تبع زمان بیشتری جهت ایجاد و تثبیت تغییرات نیازمندید.
و نکته آخر اینکه، هیچ چیزی غیرممکن نیست.
پس
هوشمندانه عمل کنید????