علل سقوط کسب و کار تان را بشناسید

علی معبودی

علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی – در دنیای کسب و کار امروز هر چه میزان شناخت شما از محیط و شرایط درونی و بیرونی سازمانتان بیشتر باشد، به همان میزان به موفقیت بیشتری در مدیریت کسب و کارتان دست خواهید یافت. در این مقاله برآنیم با بررسی علل سقوط کسب و کار های ایرانی و خصوصاً نوپا اطلاعاتی در این خصوص در اختیار شما قرار دهیم.

۱- نوع واکنش مدیران به تغییرات

عمده ترین علل سقوط کسب و کار در نوع واکنش های مدیران آن بنگاه نسبت به تغییرات به وجود آمده حاصل می شود. اگر کمی به عقب تر بنگریم، دلیل اصلی موفقیت کارآفرینان در شروع کسب و کارشان محدود شدن آن ها به روش هایی خاص می باشد. کارآفرینان دائماً در حال آزمون و خطا شیوه های جدید برای کسب و کارشان هستند و پس از این که روش های پاسخگو را یافتند بر روی آن ها پافشاری و تمرکز می کنند.