چطور به عنوان یک رهبر دیدگاهی مشترک در همکارانتان بسازید؟

وب سایت رسمی علی معبودی - چطور به عنوان یک رهبر دیدگاهی مشترک در همکارانتان بسازید؟

وب سایت رسمی علی معبودی – شما به عنوان یک رهبر، برای پیشبرد بهتر امور و دستیابی به اهداف تجاری و سازمانی باید دیدگاهی مشترک در بین همکارانتان بسازید. به همین منظور باید شرایط لازم جهت این همراهی را به خوبی مهیا نمائید. برای حصول دیدگاه مشترک در کسب و کار و رهبری ایده آل باید از دو ابزار تجسم آینده و همراه سازی دیگران استفاده نمود.

به گفته “پم امیدیار” بنیانگذار “هوپ لب” <مدیران باید نقش یک آنزیم را برای سازمانشان ایفا کنند. آنزیم ها کاتالیزورهایی هستند که واکنش های بیوشیمیایی را امکان پذیر می کنند. آنزیم ها سرعت واکنش را افزایش می دهند اما خودشان در واکنش مصرف نمی شوند>. یک رهبر نیز باید یک شتاب دهنده موثر در سازمان باشد. این نقش الزاماً درگیری مستقیم رهبر در فرآیندها نیست، و برای دستیابی به این مهم باید توانایی به تصویر کشیدن آینده را نیز داشته باشد.

زمانی که از آینده، خواسته ها و امیدهای خود اطلاع داشته باشیم و بتوانیم آن را برای دیگران تصویرسازی کنیم، باید اولین گام ها را نیز خودمان برداریم.

رهبران بزرگ از قوه آینده نگری بالایی برخوردارند. آنها می توانند آینده را هرچند مبهم به تصویر بکشند و با همین توانمندی باعث حرکت دیگران و ایجاد انرژی در آنان شوند. این دسته از رهبران توانایی زیادی در تبدیل چیزهای معمولی به چیزهای بزرگ و عمیق را دارند. نقطه مبهم موجود این است که رهبران باید مطمئن شوند آن چیزی که آنها می بینند با آن چیزی که همراهانشان می بینند و تصور می کنند، یکی باشد.