قدرت پاداش یا زور؟ از مدیران ضعیف تا قوی!

مدیران ضعیف گمان می‌کنند باید برای تحت تأثیر قرار دادن همکاران خود، یشتر حرف بزنند و تلاش کنند جلوی حرف زدن آن‌ها را بگیرند. اما بلندتر داد زدن، هیچ کمکی نمی‌کند. به خاطر داشته باشید که قدرتمند واقعی زمزمه می‌کند و نیازی ندارد صدای خود را بلند کند! مهارت‌های صحبت کردن می‌تواند شنونده را مشتاق‌تر کند. سعی کنید به جای اینکه همکاران را به زور جایگاه‌تان همراه‌تان کنید، کاری کنید تا مشتاقانه یاورتان باشند. پس هوشمندانه عمل كنيد!