ویدئو/ مشهور شدن یا برندینگ

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو، به توضیحات آقای معبودی در رابطه با تفاوت برندینگ با تبلیغات پر سروصدایی که اثرات بلندمدت ندارند توجه کنید.