نقش تاثیر اولیه در مذاکرات

همه ما می دونیم که تاثیر اولیه تا چه حد در کیفیت روابط و خروجی مذاکراتمون تاثیر داره! اما برای اینکه بتونیم تاثیر خوبی روی مخاطب داشته باشیم باید از یه سری الگوها پیروی کنیم. یکی از ابتدایی ترین بایدهای تاثیر اولیه داشتن دیدگاه درست و مثبت نسبت به مخاطب ماست.
یعنی حداقل انتظاری که جهت چنین دیدگاهی می توان داشت این است که باید به روابط خودتون به صورت برد-برد نگاه کنید که همین طرز فکر می تونه تاثیر به سزایی دربرداشت اولیه مخاطب از شما داشته باشه.

پس هوشمندانه عمل کنید ؟؟؟؟