ویدئو/آماتور باشیم

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو، درباره اینکه آماتورها چه خصوصیاتی دارند و چرا باید با دید آماتوری به کسب و کار نگاه کنیم،توجه کنید.