ویدئو/ارتباط صحیح با مشتریان

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی، در ارتباط با نوع و کیفیت ارتباط با مشتری و ایجاد مشتریان وفادار توجه کنید.