ویدئو/نظریه تاریکخانه مدیریت چیست؟

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_ در این ویدئو به توضیحات آقای معبودی در رابطه با اینکه چرا برخی مدیران تمایلی به اشتراک اطلاعات ندارند و صدمات ناشی از اینکار توجه کنید.