ویدئو / عدم تمرکز در شاخه‌های کاری

وب‌سایت رسمی علی معبودی – یکی از مشکلات اصلی کسب و کار ها عدم تمرکز در شاخه های کاری است و وقتی کسب و کارها با منابع محدود در شاخه های متعدد کار می کنند مشکلاتی برایشان ایجاد شده که در این ویدئو آقای علی معبودی به توضیح این مشکلات می پردازند.