ویدئو / مسئولیت مدیران

وب سایت رسمی علی معبودی - ویدئو / مسئولیت مدیران

وب‌سایت رسمی علی معبودی – بعضی مدیران از منابع انسانی خود ناراضی بوده و به دنبال حل این مشکلات هستند ولی باید بدانید که شما به عنوان مدیر مسئول خروجی و نتایج کسب و کار خود هستید و اگر می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید، به توضیحات آقای علی معبودی در این ویدئو توجه کنید.