ویدئو / نشانه های غیرکلامی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی – 90 درصد ارتباطات ما به صورت غیرکلامی انجام می گیرد که در این ویدئو آقای علی معبودی به توضیح این موضوع و بیان اهمیت آن

می پردازند.