چرا باید در کارکنان خود انگیزه ایجاد کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی - چرا باید در کارکنان خود انگیزه ایجاد کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی – در محیط های کاری مدرن و امروزی، چیدمان نیروی انسانی و نقش آن در موفقیت و شکست کسب و کار، جایگاهی به مراتب متفاوت تر از گذشته به خود گرفته است. اینکه منابع انسانی و مدیریت از جایگاه سنتی خود یعنی تولید تفکر از جانب مدیریت و نیروی فیزیکی از جانب منابع انسانی جای خود را به مشارکت در تصمیم گیری و راهبری سازمان از هر دو گروه (مدیریت و منابع انسانی) داده است، باعث می شود تا نگاه دقیق تری به فرآیند مدیریت در عصر حاضر بیاندازیم.

دیگر نمی توان تنها با برطرف کردن سطوح زیرین نیازهای انسانی (سلسله مراتب نیازهای مازلو) به سطح مطلوبی از رقابت نیروی انسانی و در نتیجه سطح رضایت مشتریان دست یافت و زمانی که کسب و کاری نتواند سطح رضایت مشتریان خود را در حد مطلوب حفظ کند، نمی تواند دست به نتایج متفاوتی در صنعت خود بزند.

یکی از لطمات اصلی عدم وجود انگیزه در سازمان، نرخ بالای تغییرات و جابه جایی پرسنل کسب و کار است. این جا به جایی هزینه های سنگینی را به شما و کسب و کارتان تحمیل خواهد نمود که بخش اعظم این هزینه ها در دفاتر حسابداری درج نخواهند شد.

به عنوان مثال : هزینه های آموزش پرسنل جدید، هزینه های از دست دادن زمان لازم برای جایگزینی، هزینه های جاماندن از رقابت و… هزینه هایی هستند که نامشهود بوده و به سازمان لطمات زیادی وارد می نمایند. از طرفی متاسفانه تنها هزینه های آگهی جذب و حقوق و مزایای انتخاب های اشتباه در فرآیندهای جایگزینی در دفاتر حسابداری ثبت خواهند شد.