ویدئو/چطور با همکارانم رابطه خوبی داشته باشم؟

وب سایت علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو آقای علی معبودی به این موضوع می پردازند که باید در روابط بین همکاران اعتدال وجود داشته باشد تا به وسیله روابط درون سازماني خوب و سازنده، کسب و کار موفق تری داشته باشیم.