چگونه مشاوره مدیریت سازمان را نجات می دهد؟

مشاوره مدیریت

در گذشته غالباً مراجعه به مشاوره مدیریت به عنوان آخرین پناهگاه و در واقع پذیرش عدم توانایی در رفع مشکلات سازمان تلقی می‌شد. این گرایش همچنان در بسیاری از کسب و کارها وجود دارد و تا زمانی که اوضاع کسب‌وکار عادی است (که این عادی بودن لزوماً به معنی بهینه بودن امور و سودآوری و توسعه نیست) هیچ‌گاه به فکر استفاده از مشاوره مدیریت به جهت حفظ، رشد و تعالی موقعیت سازمان نمی‌افتند و چنین هزینه‌هایی را اتلاف سرمایه‌های سازمانی و تشریفاتی قلمداد می‌کنند.

عموماً در شرایط رکود، افت فروش، به‌هم‌ریختگی درون سازمانی و … به دنبال استفاده از مشاوره مدیریت خواهند بود و به همین دلیل است که مدیران، مشاوران را “حل کننده مشکل”، ” دکتر شرکت”، “التیام‌بخش امور”، “معجز شرکت” و مشابه این‌چنین تعاریفی تلقی می‌کنند.