کارکنان متعهد چگونه ساخته می شوند؟

وب سایت رسمی علی معبودی - کارکنان متعهد چگونه ساخته می شوند؟

وب سایت رسمی علی معبودی – وارد کسب و کارتان می شوید، همه همکاران در حال انجام فعالیت های روزانه خود هستند و در گوشه ای عده ای را مشاهده می کنید که در حال همفکری و برنامه ریزی انجام دادن هر چه بهتر خدمات به مشتریان هستند تا بتوانند نقائص موجود را برطرف سازند. از طرفی وقتی پشت میز خود رفته و  ایمیل هایتان را چک می کنید، با انبوهی تقدیر از مشتریان قدیمی خود رو به رو می شوید که از شما و مجموعه تان خرسندند. شما از وجود همکاران و مشتریان راضی، خوشحال و مسرورید و نتیجه همه این فعالیت ها، سودآوری و در مسیر اهداف بودن سازمانتان را نشان می دهد. هر مدیری تمایل دارد که سازمان و کسب و کارش از چنین فضایی برخوردار باشد اما در واقع هریک از این شرایط می تواند دستخوش تغییر شود در صورتی که پازل های اصلی کسب و کارتان را به درستی کنار یکدیگر قرا نداده باشید.

با نگاهی دقیق به پرسنل متعهد سازمان های پیشرو می توان خصوصیات این گونه منابع انسانی را چنین بر شمرد :

۱-کارکنان متعهد به ماموریت سازمان اعتقاد داشته و بالطبع از آن پشتیبانی می کنند.

۲- کارکنان متعهد شغل خود را دوست دارند و می دانند اموری که بر عهده آنهاست جزئی از یک کل واحد است که نتایج یزرگی خلق می کند.
۳- کارکنان متعهد به قوانین انظباطی احتیاجی ندارند، آنان در جستجوی شفافیت، ارتباطات روشن و ثبات کاری هستند.

۴- کارکنان متعهد مجموعه مهارت های خود را به صورت مداوم و با دیدی مثبت افزایش می دهند.

۵- کارکنان متعهد افرادی قابل اعتماد هستد و به همین دلیل به دیگر همکارانشان نیز اعتماد می کنند.