۶ گام کلیدی در رهبری کسب و کار

وب سایت رسمی علی معبودی- ۶ گام کلیدی در رهبری کسب و کار

منابع مختلفی در حوزه رهبری کسب و کار وجود دارند که راهکارها و قوانین مختلفی از حوزه رهبری را بیان می کنند و در هیچ کدام از این کتب قانون و راهکار مشخصی را نمی توان متناسب با همه مدیران و کسب وکارها اعلام نمود. در ادامه این مقاله ابزارهای رهبری اثر بخش را مرور خواهیم نمود و شما می توانید به عنوان مدیر از تمامی یا بخشی از آنها که متناسب با کسب و کارتان است، استفاده نمائید.

گام ۱ در رهبری کسب و کار : سوالات هدفمند بپرسید.

این ابزار به شما در یافتن راهکارهای بهینه، مشارکت هرچه بهتر همکاران و حصول آسان تر نتایج دلخواه یاری می رساند. باید توجه داشت که پرسیدن سوالات هدف دار نیاز به تمرکز و تدوین مداوم دارد تا بتوانید سوالاتی اثربخش بپرسید، چرا که سوالات می توانند سمت و سوی ارزش ها و خواسته های ما را مشخص نمایند و از طرفی نشان دهنده بیشترین علاقه مندی ما هستند.

گام ۲ در رهبری کسب و کار : به دنبال بازخوردها باشید.

اینکه چه اتفاقاتی در کسب و کارتان در حال وقوع است خیلی مهم تر از میزان سوددهی شماست. چرا؟ چون عدم وجود روابط شفاف و شنیدن اعتراضات خاموش می تواند در دراز مدت (در برخی سازمان ها در کوتاه مدت) باعث افت شدید فروش و در نتیجه کاهش سوددهی کسب وکارتان باشد. باید به عنوان رهبر آمادگی شنیدن بازخوردهای هرچند منفی را نیز داشته باشید، چرا که تنها راه موفقیت و پیشرفت کسب و کارتان شنیدن اعتراض ها و پیشنهادها قبل از دیر شدن و رسیدن کارد به استخوان است.

متاسفانه توجه به بازخورد در هر دو گروه (رهبر و مخاطبان) از اهمیت بالایی برخوردار نیست. یعنی هر دو طرف جایگاه قابل قبولی برای دریافت و دادن بازخورد قائل نیستند. اما اگر لحظه ای به موضوع رهبری کسب و کار و اساس و بنیان آن که اعتبار است فکر کنیم به این نتیجه می رسیم که، اعتبار از نظر رفتاری یعنی انجام دادن کاری که می گوئید انجام خواهید داد!