راهکارهای ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی

وب سایت رسمی علی معبودی- راهکارهای ارزیابی عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی

وب سایت رسمی علی معبودی – متاسفانه در بیشتر سازمان های ایرانی، تنها ارزیابی عملکرد منابع انسانی صورت می گیرد(که البته کیفیت ارزیابی ها هم جای تامل دارد)، اما مدیریت عملکرد در کمتر سازمانی اتفاق می افتد. یعنی در کمتر سازمانی از ارزیابی های به عمل آمده به صورت کاربردی و اجرایی جهت افزایش بهره وری منابع انسانی استفاده می شود. در صورتی که بخواهیم اهمیت بررسی عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی را توصیف کنیم، شاید بد نباشد به گفته هنریش فون پیرر، یکی از مدیران عامل زیمنس اشاره کنیم که “موفقیت هر سازمانی به عملکرد منابع انسانی آن بستگی دارد.”

“در عالم تئوری، فرآیند بازبینی عملکرد، تعامل مثبت بین مدیران و کارکنان برای نیل به حداکثر عملکرد است ولی در عالم واقعی، مثل این است که سنجاب مرده ای در حیاط خانه خود پیدا کرده و احساس کنید بهترین راه حل آن است که آن را به پشت بام همسایه پرتاب کنید.” (اسکات آدامز- کتاب اصول دیلبرت) این جمله بدان معناست که پس از ارزیابی عملکرد، کسی مسئولیت شکست ها را به عهده نمی گیرد.

به خاطر داشته باشید مدیریت و بهبود بهره وری منابع انسانی، تنها منوط به یک شخص خاص همچون مدیرعامل یا مدیر منابع انسانی نیست، بلکه فرآیندی است که تمامی مدیران بخش ها و قسمت های سازمان باید در آن سهیم باشند. مشاهده شده که در بیشتر سازمان ها، همین برداشت اشتباه باعث شده تا مدیران و سرپرستان بخش های مختلف زمان زیادی برای بررسی و ارزیابی عملکرد همکاران خود اختصاص نداده و این کار را کاری عبث و بیهوده قلمداد می کنند. (به عنوان مثال، مدیر فرم های ارزیابی  ۱۰ همکار خود را طی ۱۵ دقیقه تکمیل می نماید!)

چرا تغییر در سازمان لازمه؟

شرایط بازار مدیران رو هر روز به سمت اجرای بهینه…

نقش تاثیر اولیه در مذاکرات

همه ما می دونیم که تاثیر اولیه تا چه حد…

ویدئو/چطور در کسب و کارمان پیشرفت کنیم؟

وب سایت رسمی علی معبودی_ بسیاری از عوامل رشد یا…

ویدئو/آماتور باشیم

وب سایت رسمی علی معبودی_ به توضیحات آقای علی معبودی…

ویدئو/ارتباط صحیح با مشتریان

وب سایت رسمی علی معبودی_در این ویدئو به توضیحات آقای…