کسب و کار جدید

اگر قرار بر اینست که شبیه دیگران باشید، در اینصورت نیازی به حضور شما نیست!
یعنی، افراد (رقبا) بسیاری قبل از شما کار شما را انجام داده و مخاطبان خاص خود را دارند.
قبل از اینکه وارد صنعتی شوید، باید نقطه یا نقاط تفاوت و تمایز خود را مشخص کنید، یا نقاط ضعف صنعت مورد نظر را به بهترین شکل ممکن برطرف کنید. در غیر اینصورت، دلیلی برای حضور شما وجود ندارد.
پس
هوشمندانه عمل کنید؟؟؟؟