برنامه و استراتژی سازمان

برنامه های عملی موفق در اجرای استراتژی های سازمان برنامه و استراتژی سازمان

در این مقاله از مدیرنو؛ به مراحل اجرای استراتژی و برنامه های عملی موفق در پیاده سازی استراتژی اشاره خواهیم کرد. معرفی اهداف جدید در سازمان می تواند یک تلاش پیچیده باشد. صرف نظر از اینکه تیم شما چقدر خوب عمل می کند، برای دستیابی به اهداف جدید نیاز به یک استراتژی خوب دارید تا تیم و منابع خود را مجددا به روز و متمرکز کنید. اینجاست که پیاده سازی استراتژی مطرح می شود.

به عنوان ابزاری که در مدیریت استراتژیک استفاده می شود، فرآیند پیاده سازی استراتژی، به اینکه چه کسی، چه زمانی، کجا و چگونه می توان به اهداف دست یافت، متمرکز است.

 

اهمیت اجرای استراتژی

اجرای استراتژی بسیار مهمتر از جلسات هم اندیشی و طوفان فکری است چون به اجرای آن مربوط می شود. پیاده سازی استراتژی به عنوان ابزاری عالی برای توسعه تیم عمل می کند، چون هر عضو می تواند در این فرآیند مشارکت داشته باشد. اجرای استراتژی در سازمان، متکی بر ارتباطات کامل و ابزارهای مناسب آن است.

 

ویژگی های اساسی پیاده سازی استراتژی

فرآیند یکپارچه

اجرای استراتژی یک فرآیند جامع و یکپارچه است. چنین جامعیتی نشان می دهد که فعالیت های مختلف اجرای استراتژی، به یکدیگر وابسته هستند. به عنوان مثال، فعالیت های استراتژی تبلیغاتی یک سازمان به هم مرتبط هستند و باید مطابق و همسو با هم اجرا شوند.

عمل گرا

استراتژی باید قابل اجرا باشد. می توان آن را از طریق فرآیندهای مدیریتی مختلف، از جمله برنامه ریزی و سازماندهی، قابل اجرا کرد. مدیران سازمان تنها مسئول تدوین برنامه نیستند، بلکه مسئول تبدیل برنامه ها به روندهای اجرایی نیز هستند.

مهارت های متنوع

اجرای استراتژی به مهارت های گسترده ای مربوط می شود. دانش، توانایی ها و مهارتها، نگرش مثبت و مهارت های سازمانی برای اجرای یک استراتژی مورد نیاز است. مسلط بودن به این مهارت ها، به تخصیص درست منابع، تدوین سیاست های کاربردی و ابداع ساختارهای موثر کمک می کند.

مشارکت گسترده

پیاده سازی استراتژی مستلزم مشارکت تمام اجزای سازمان (مدیریت سطوح بالا، میانی ​​و پایین) است. مدیریت ارشد باید شفافیت لازم را در حین ابلاغ راهبردهای اجرایی، حفظ کند. مدیران میانی باید هنجارهای اجرایی (بایدها و نبایدها) را بیشتر تنظیم کرده و اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه ارتباط نادرستی رخ نمی دهد.

دامنه وسیع

مجموعه ای از فعالیت های اداری و مدیریتی را پوشش می دهد. به عنوان مثال، برای اجرای یک استراتژی بازاریابی، باید بودجه بازاریابی را مشخص کرده، تحقیقات بازار را انجام داده، طرح تبلیغاتی مناسب را ایجاد کرده، بازاریابی آزمایشی را انجام دهید، محصول را راه اندازی کرده و بازخورد مشتریان را نیز جمع آوری کنید.

فرآیند اجرای استراتژی

هنگام نزدیک شدن به یک هدف یا پروژه، فرآیند اجرای استراتژی بر نحوه و چگونگی عملی کردن برنامه حاکم است. هدف آن کمک به تعیین اینکه چگونه منابع خود را تامین می کنید، چه خط مشی ها یا برنامه هایی را اجرا می کنید و چه کسی به شما در اجرای استراتژی کمک می کند.

فرآیند اجرای استراتژی باید از یک بررسی محیطی و تجزیه و تحلیل SWOT برای شناسایی هر گونه خطر بالقوه استراتژی پیروی کند.

بدون تدوین و اجرای استراتژی، دستیابی به اهداف می تواند چالش برانگیز باشد.

 

پیش نیازهای پیاده سازی استراتژی

قبل از اجرای هر نوع استراتژی، چند پیش نیاز سازمانی برای دستیابی به موفقیت لازم است. تحلیل، بررسی و شناخت این موارد، به شما کمک می کند تا یک استراتژی را با موفقیت اجرا کنید.

به عنوان تیم مدیریتی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

در تیم خود از افرادی با مهارتها و تجربه مناسب برای اجرای استراتژی برخوردارید؟
آیا منابع مورد نیاز (مانند زمان و پول) برای اجرای پیاده سازی را در اختیار دارید؟
ساختار مدیریتی شما برای ارتباطات آزاد و جلسات مکرر طراحی شده است؟
آیا به فناوری و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود مجهز هستید؟

قبل از اینکه به فرآیند پیاده سازی خود ادامه دهید، استراتژی خود را مرور کرده و اطمینان حاصل کنید که آنچه را که تیمتان برای موفقیت نیاز دارد، ارائه دهید.

 

مقدمات اجرای استراتژی

تدوین و پیاده سازی استراتژی دست به دست هم می دهند و جنبه های زیر به اتصال نقاط مختلف کمک می کند تا اجرا به خوبی پیش رود.

  • محیط کار و فرهنگ سازمانی مناسبی را ایجاد کنید که از اجرای استراتژی پشتیبانی و استقبال کند. با ایجاد انگیزه در کارمندان و پاداش دادن برای حصول موفقیتهای در مسیر، اثربخشی استراتژی خود را بهبود بخشید.
  • تیمی از متخصصان بسیار ماهر و با تجربه را برای راهبری پروژه های حمایتی فردی انتخاب یا استخدام کنید.
  • ارتباطات داخلی را بهبود بخشید تا اطمینان حاصل شود که همه اعضای تیم از حمایت و دانش مورد نیاز خود برخوردار هستند.
  • رویه ها یا خط مشی هایی را توسعه دهید که به تیم ها کمک کند تا به اهداف خود بهتر دست یابند.
  • بودجه و منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی را تخصیص دهید.


اجرای موفق استراتژی شامل مشارکت کل سازمان است.
در حالی که تیم مدیریتی وظیفه نظارت بر اجرای اهداف تا رسیدن به نتایج مورد نظر را داشته باشد، این اعضای تیم شماست که کارها را تکمیل خواهند کرد.

اطمینان حاصل کنید که ساختارها و سیستم های مناسب برای پشتیبانی از جریان کاری تیم های شما وجود دارد. کارمندان باید از مسئولیت‌های خود و ابزارهای موجود برای کمک به آنها در انجام وظایف خود آگاه باشند. در ادامه به مراحل اجرای استراتژی در ۷ گام می پردازیم.

 

۷ مرحله کلیدی در فرآیند اجرای استراتژی

مراحل اجرای استراتژی شامل هفت مرحله کلیدی برای دستیابی به موفقیت در فرآیند تدوین و اجرای استراتژی می باشد.

۱٫ اهداف را تعیین کنید

از همان ابتدا اطمینان حاصل کنید که همه اهداف واقع بینانه و در چارچوب زمانی تعیین شده و منابع شما قابل دستیابی هستند. تعیین کنید که اهداف در کل شرکت یا کدامیک از بخشهای سازمان هستند. سپس متغیرهای کلیدی یا موانعی را که ممکن است پیش بیاید شناسایی کرده و برنامه های احتمالی را توسعه دهید.

۲٫ نقش ها را تعیین کنید

رویه های پیاده سازی استراتژی خود را با تیمتان در میان بگذارید. چنین اقدامی به شما کمک می کند تا مشخص کنید که هر بخش چه مسئولیت هایی را بر عهده داشته و برنامه های عملی را برای همکاران و ذینفعان ترسیم کند.

۳٫ کار را تعیین کنید

وظایف مشخص و شفاف اعضای تیم را تدوین و  اختصاص دهید. هر فردی باید هدف کلی را درک کرده و اینکه چگونه وظایفش در تحقق اهداف کمک می کند. ضرب‌الاجل‌ها باید به وضوح اعلام شود تا اطمینان حاصل شود که پروژه در حال اجرا باقی می‌ماند.

۴٫ اجرا و نظارت

وقت آن است که برنامه استراتژی خود را عملی کنید. همه اعضای تیم باید منابع مورد نیاز خود را برای تکمیل کار در دست داشته باشند. برای نظارت بر پیشرفت و رفع موانعی که ممکن است پیش بیاید، مرتباً با تیم خود در تماس و تعامل باشید.

۵٫ تنظیم و تجدید نظر در اجرا

مهم ترین مرحله فرآیند اجرای استراتژی، اعمال تغییرات لازم در مسیر است. به محض بروز مشکلات یا چالش‌ها، رویکرد خود را تغییر دهید و در صورت لزوم نسبت به فرآیند خود اقدامهای اصلاحی را انجام دهید. تا زمانی که به‌روزرسانی‌های لازم را اجرا می کنید، باعث چابک ماندن در طول اجرای استراتژی شده که نتیجه چنین روندی تحقق بهتر اهداف خواهد بود.

۶٫ کار را کامل کنید

به بررسی اعضای تیم خود ادامه دهید تا مطمئن شوید که پروژه در مسیر درست قرار دارد و برای دستیابی به اهداف نیازی به منابع اضافی نیست. همه ذینفعان را با جزئیات مهم کار یا تاخیرها و موانع در پیشرفت تیم آگاه کنید.

۷٫ مرور و تأمل کنید

مرحله نهایی این فرآیند، انجام بازنگری از روند اجرای استراتژی است. به روند کلی فکر کنید و مرور کنید که چه چیزی خوب بوده و چه چیزی خوب پیش نرفته؟ از این آموخته ها برای بهبود استراتژی خود برای پروژه های آینده استفاده کنید.

 

این ۷ گام از مراحل اجرای استراتژی می تواند بسته به سازمان شما دستخوش تغییراتی شود، اما در بیشتر سازمانها این ۷ مرحله قابل اجرا و از الزامات اجرای موفق استراتژی می باشند.

 

نکاتی برای اجرای موفق استراتژی

یک تیم می تواند قبل از موعد مقرر به اهداف تعیین شده برسد در صورتیکه اطلاعات بیشتری در مورد پروژه، شرکت و توانایی های آن با اجرای استراتژی در دسترس باشد. نکات زیر به اجرای موفق استراتژی کمک می کند:

برقراری ارتباط سیستماتیک

ابزارهای مختلف شرکت، مانند نرم افزار پیام رسانی یا نرم افزار مدیریت پروژه، ارتباطات را تسهیل می کنند. با در دسترس قرار دادن خود برای گفتگو با تنظیم ساعاتی مشخص یا داشتن آدرس های ارتباطی باز (ایمیل یا واتس اپ)، ارتباط موثر ایده ها، شکایات و قدردانی را تضمین می کنید.

مجهز به ابزارهای مناسب کار

یک ایده زمانی بیهوده می شود که ابزار مناسب برای تکمیل یک پروژه را نداشته باشید. برای اینکه تیم را در مسیر اهداف نگه دارید، باید ابزارهای مناسب برای هر پست سازمانی را فراهم کنید.

صداقت را تقویت کنید

وجود صداقت شرط لازم مدیریت است نه فقط در تعامل با تیم، بلکه با خودتان. صداقت در محل کار به همه کمک می کند تا رشد کنند و تیم منسجم تری ایجاد کنید. صداقت اعتماد را در بین اعضای تیم تسهیل می کند. شما باید با دیدی صادقانه به چالش های تیم خود نگاه کرده و اظهارات بی طرفانه ای در مورد وضعیت ارائه دهید.

از شفاف بودن اطمینان حاصل کنید

شفافیت در اهداف و استراتژی ها برای اجرای موفق استراتژی ضروری است. به هر حال، تنها زمانی که همه اعضای تیم در مورد انتظارات، وظایف، اهداف و روش‌ها آگاه باشند، می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.

گسترش پشتیبانی

وجود فرهنگی حمایتی، از دانش جمعی برای رسیدگی و حل مشکلات استفاده می کند که این تمرین سرعت اجرای پروژه را افزایش می دهد. شما باید حمایت اعضای تیم را با ارتباط موثر تشویق کنید.

 

چالش های پیاده سازی استراتژی

سازمانها اغلب ممکن است در طول اجرای استراتژی با چالش های زیر روبرو شوند:

پشتیبانی ناکافی: شرکت ها عموما در تقویت فرهنگ حمایتی جا می مانند که همین امر منجر به تشکیل اعضا و بخشهایی مستقل و کاهش بازده کاری کلی سازمان می شود.

عدم توانایی در پیگیری پیشرفت: عدم وجود نرم افزار مناسب برای مستندسازی پروژه، اجرای استراتژی را ضعیف می کند.

نداشتن برنامه برای چالشها: ناتوانی در رسیدگی به چالش های بالقوه و ارائه راهکارهای لازم، منجر به مشکلات متعددی می شود. برنامه ریزی برای مسائل احتمالی باعث صرفه جویی در زمان و دوری از ناامیدی در رسیدن به اهداف می شود.

فقدان ارتباطات مناسب: ارتباطات نادرست یا ضعیف موانع اصلی در مسیر اجرای استراتژی هستند که می توانند رسیدن به نتایج را به تاخیر بیاندازند.

فقدان آموزش مؤثر: ناتوانی در آموزش و رشد اعضا و سپردن وظایف به آنها مشکلات مختلفی را به دنبال دارد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراحل اجرای استراتژی و پیاده سازی آن به صفحه مشاوره کسب و کار مدیرنو مراجعه فرمایید. 

با ما در ارتباط باشید.

منبع: simplilearn.com و مدیرنو

کلیدواژه ها: مراحل اجرای استراتژی, روش های اجرای استراتژی, پیاده سازی استراتژی، اجرای موفق استراتژی

بازاریابی پیشرو

در این مقاله به ۵ قانون طلایی که در بازاریابی…

بازاریابی حرفه‌ ای

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به دانستنی‌های جالب از…

بازاریابی و فروش استارتاپ ها

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به ۹ نکته مهم…

ژئومارکتینگ یا بازاریابی مکان محور

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به اینکه ژئومارکتینگ یا…

سلاح پنهان بازاریابی و فروش

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به اینکه سلاح پنهان…