اشتیاق

23 جولای 2017
وب سایت رسمی علی معبودی - رهبران چگونه همکارانشان را مشتاق می‌کنند؟

رهبران چگونه همکارانشان را مشتاق می‌کنند؟

وب‌سایت رسمی علی معبودی – تحلیل گذشته، زندگی حال و نگاه به آینده در سایه اشتیاق کافی حاصل خواهد شد، یعنی مردم در نبود اشتیاق کافی، احتمالات ممکن را نمی بینند. اشتیاق همان انرژی و عاملی است […]