تغییرات

31 ژانویه 2018
علی معبودی

علت اصلی به ثمر نرسیدن تلاش ها

يكي از علل اصلي به ثمر نرسيدن تلاشها و تغييرات، عدم اختصاص زمان لازم جهت اين تغييرات است. اينكه كسب و كار و زندگي شخصي تان در چه مرحله اي قرار دارد، مهم نيست. […]