تغییر و تحول

11 فوریه 2018

کسب و کار جدید

اگر قرار بر اینست که شبیه دیگران باشید، در اینصورت نیازی به حضور شما نیست! یعنی، افراد (رقبا) بسیاری قبل از شما کار شما را انجام داده و مخاطبان خاص خود را دارند. قبل […]
7 فوریه 2018
علی معبودی

تغییر و تحول سازمان

بهترين جمله اي كه مي تواند توصيف كاملي در حوزه تغيير و تحول سازماني ارائه نمايد، همين جمله پيتر دراكرِ كه گفتن: فرهنگ مي تواند استراتژي را به عنوان صبحانه ببلعد. بهترين استراتژي ها […]