دکتر موبایل

نظر مشتری

من تکنیک های کسب و کار را به صورت تجربی آموخته ام اما با کمک کارگاه های مدیران گیلان و آقای معبودی با اصول اساسی و حیاتی کسب و کار آشنا شده و از این آموزش ها در مجموعه خود استفاده نمودم.