مدیریت استراتژیک و برندینگ

ساخت و توسعه برند شخصی چگونه محصول خود را برند کنیم
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

ساخت و توسعه برند شخصی

در این مقاله از مدیرنو؛ به مفهوم و استراتژی توسعه برند شخصی می پردازیم. اصول

تفاوت بازاریابی و برندینگ از تفاوت های بازاریابی و برندینگ چه می دانید؟
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

تفاوت بازاریابی و برندینگ

در این مقاله پادکست از مدیرنو؛ به این سوالات پاسخ می دهیم: برندینگ چیست؟ بازاریابی

قدرت و ارزش برند چیست قدرت ناخودآگاه برند
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

قدرت و ارزش برند چیست

در این مقاله از مدیرنو؛ به اینکه ارزش های پایه و درک شده برند چیست