مدیریت ارتباط با مشتری

همه چیز در مورد crm تعریف CRM به زبانی جدید چرا به crm یا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری نیاز داریم
مدیریت ارتباط با مشتری
زهرا جمالی

همه چیز درباره crm

در این مقاله از مدیرنو؛ تعریف CRM به زبانی جدید می‌پردازیم. crm یا نرم افزار مدیریت ارتباط