مدیریت استراتژیک و برندینگ

علائم و دلایل ورشکستگی شرکت چه عواملی کسب و کار شما را نابود می کنند؟
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

دلایل ورشکستگی شرکت

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به علائم و دلایل ورشکستگی شرکت و دلایل شکست

ساخت و توسعه برند شخصی چگونه محصول خود را برند کنیم
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

ساخت و توسعه برند شخصی

در این مقاله از مدیرنو؛ به مفهوم و استراتژی توسعه برند شخصی می پردازیم. اصول

تفاوت بازاریابی و برندینگ از تفاوت های بازاریابی و برندینگ چه می دانید؟
مدیریت استراتژیک و برندینگ
زهرا جمالی

تفاوت بازاریابی و برندینگ

در این مقاله پادکست از مدیرنو؛ به این سوالات پاسخ می دهیم: برندینگ چیست؟ بازاریابی