۱۰ دلیل حیاتی برای سنجش رضایت مشتری

وب سایت رسمی علی معبودی- ۱۰ دلیل حیاتی برای سنجش رضایت مشتری

رضایتمندی مشتری باوری قدیمی است که مدیران کسب و کار ها از دیرباز به آن پایپند بوده اند و رضایت مشتری را یکی از اصول بنیادین کسب و کارشان تلقی کرده اند.

کسب و کارهای امروزی سود خود را از طریق توسعه محصولات یا خدمات موردنیاز مشتریانشان به دست می آورند و یکی از راه های تضمین برگشت مشتری، ارائه خدمات و محصولات مطلوب و مورد نظر به مشتریان است.

در حال حاضر، متفکران و کارشناسان بازار بر این عقیده هستند که تمرکز کسب و کارها باید بر روی رضایت مشتری باشد نه وفاداری مشتری. به همین دلیل برای وفادارسازی مشتریان باید از برنامه های رضایت مشتری استفاده کنید و این برنامه از تقدم و اولویت بالایی نسبت به وفادارسازی برخوردارند.

البته این ایده و سبک تفکر بسیار بحث برانگیز بوده و می تواند ناقص هم باشد. در ادامه به ۱۰ دلیل حیاتی اشاره می کنیم که چرا همچنان رضایت مشتری پارامتر مهمی در کسب و کار شماست.